top of page
Auf ein Notizbuch schreiben

Czech spelling

Lektorka: Mgr. Karina Siakalová

Termin: 7 x 2 vyučovací hodiny á 45 minut

Čas: 14:45 – 16:15 začátečníci 

Kde: Hochtennstraße 30b, Schüttdorf / Zell am See

Cíl:

Aby naše děti žijící v Pinzgau nejen pěkně česky mluvily, ale také PSALY…

Náplň kurzu:

Základy českého pravopisu – diakritika, I a Y. Nemyslíme si, že během sedmi setkání naučíme děti perfektně česky psát. Naším cílem je vzbudit u dětí lásku k českému jazyku, hrdost, že jím vládnou a chuť se v něm zdokonalovat.

Cena:

€ 115,-  včetně učebních pomůcek

Next Course:

If you're interested in any of our language courses, simply fill out the registration form on the next page. Once your desired course restarts, you will receive a notification from us.

Would you like to know what our clients say about us?

No problem! Here you will find some comments from our happy students.

bottom of page